6/30/2012

Ankieta poświęcona kolekcjonowaniu

Od 4 do 30 czerwca trwała internetowa ankieta, podczas której zbieraliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kolekcjonerów, kolekcji, jak i samego zjawiska kolekcjonowania. Ankieta stanowi wstęp do mających się rozpocząć lada chwila badań terenowych, będąc rozpoznaniem pewnych tendencji i źródłem tropów do poszerzenia w badaniach. Za pomoc w przeprowadzeniu ankiety szczególnie dziękujemy kolekcjonerom z forum collections.pl. Z opracowaniem ankiety można zapoznać się pod TYM linkiem.

6/19/2012

Zamiast wstępu


Rozpoczęliśmy badania muzeów prywatnych i lokalnych kolekcji, które przeprowadzone będą w co najmniej dwunastu miejscach na Kujawach, Kurpiach i Mazowszu. Skupimy się na kolekcjach całkowicie prywatnych, udostępnianych w rozmaitych formach szerszej publiczności, a wystawianych w miejscach nieznanych, omijanych, często niezaznaczonych nawet w lokalnych przewodnikach. Założyliśmy, że muzea oraz kolekcje zarządzane przez instytucje, organizacje i publiczne podmioty, będą wstępnie tylko katalogowane (badania zaplanowaliśmy w przyszłym roku).