film|documentry

=== Please scroll down for the English version ===

Moje muzeum. O muzeach prywatnych w Polsce

Trzech kolekcjonerów i trzy prowadzone przez nich prywatne muzea. Każdy z bohaterów
podporządkowuje swojej pasji czas, pieniądze i życie rodzinne. Siłą tego filmu są wielkie
emocje przekazywane w zaskakujący, dyskretny, wyciszony sposób. Moje Muzeum to historia pasji ukrytych w rzeczach "wycofanych" z codziennego użytku. Opowieść krąży jednak wokół zmagań z Czasem i Pamięcią. Film przedstawia wręcz magiczne zabiegi muzealników, odnoszące się do marzeń o nieśmiertelności. Film powstał na bazie projektu badawczego poświęconego muzeom prywatnym, który był w 2012 r. prowadzony przez Fundację Ari Ari dzięki współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 bohaterów i 3 muzea prywatne:

- Warszawskie Muzeum Chleba, powstało w 2000 roku z inicjatywy Mariana Pozorka i jego żony Grażyny. Od wielu lat zbierają przedmioty związane z wyrobem pieczywa, dokumentując historię zawodu piekarza.

- Muzeum Komunikacji w Paterku /województwo kujawsko-pomorskie/, powstało w marcu 2011 roku na bazie kolekcji zabytkowych autobusów Artura Lemańskiego. Znajdziemy w nim 30 autobusów kursujących w latach 70- 90 w Polsce, stare fotografie, historie bydgoskiej i nakielskiej komunikacji, stroje kierowców, stare bilety.

- Muzeum-Skansen Ziemi Sokołowskiej /województwo mazowieckie/, to dzieło Mariana Pietrzaka, wspieranego przez żonę Jadwigę. Kolekcja złożona z ponad 1000 przedmiotów, zawiera eksponaty związane z historią Sokołowa Podlaskiego oraz okolicznych wsi i miejscowości.

Reżyseria: Marta Karwowska
Zdjęcia i korekcja barw: Tomasz Ziółkowski
Montaż: Piotr Budzowski
Dźwięk: Zuzanna Skibińska


=== ENGLISH ===

“My museum, on private museums in Poland”

Three private museums run by three collectors. Each of them devotes time, money and family life to his passion. Great emotions delivered in a surprising, discrete and peaceful manner constitute the power of this film. “My Museum” is a story of passion hidden in “retired” everyday items. It revolves around the struggle with Time and Memory. The film presents museum owners’ magical efforts to make the dream of immortality real. It was created on the basis of the study on private museums conducted by Ari Ari Foundation.

Warsaw Bread Museum was founded in 2000 on the initiative of Marian Pazorek and his wife Grażyna. They have been collecting items connected to baking for years, thus documenting the history of the baker profession.

Museum of Transportation in Paterek /Cuiavia & Pomerania province/ was founded in March 2011 upon the collection of historical buses belonging to Artur Lemański. It contains 30 buses that used to run in Poland between 70s and 90s, old photographs, stories of Bydgoszcz and Nakło public transport, drivers’ uniforms and old tickets.

Open Air Museum of Sokołów Land /Mazovia province/ is the accomplishment of Marian Pietrzak supported by his wife – Jadwiga. The collection consisting of over 1,000 items includes exhibits connected to the history of surrounding villages and towns.

Director: Marta Karwowska
Photography, color correction: Tomasz Ziółkowski
Editing: Piotr Budzowski
Sound recording: Zuzanna Skibińska
Translation: Anna Nelke