kontakt

Badania były realizowane przez zespół badawczy Fundacji Ari Ari. Zachęcamy do współpracy i dzielenia się uwagami!

Organizator badań: Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz (Poland)
e-mail: ariari@ariari.org
www.ariari.org
www.facebook.com/FundacjaAriAri


Jesteśmy organizacją pozarządową, prowadzącą działania: edukacyjne, pomocowe, rozwojowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie i inne w Polsce i za granicą. Od 2008 roku tworzymy projekty, których charakter pozostaje otwarty, synkretyczny i interdyscyplinarny.

Obszary tematyczne, którymi się zajmujemy to m.in.:

- dziedzictwo kulturowe i edukacja
- pomoc rozwojowa
- badania i diagnozy społeczne