seminaria i...

w przygotowaniu

 2015 


  • BADANIA I SEMINARIUM | WOJ. MAZOWIECKIE I WARSZAWA | Na zaproszenie Mazowieckiego Instytutu Kultury prowadzimy badania wizualne muzeów prywatnych Mazowsza, których częścią jest seminarium organizowane 18 września || więcej...
  • KONFERENCJA | POZNAŃ | Udział w konferencji naukowej "Diagnoza w kulturze", organizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Socjologii UAM, Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. 

 2014 

  • SPOTKANIA I WARSZTATY | DZIAŁANIE OGÓLNOPOLSKIE | Seria spotkań dla i z twórcami i pracownikami muzeów prywatnych i społecznych w ramach projektów "Muzea medialne" i "Symbole walczące"
 2013 

  • SEMINARIUM | KAMIEŃCZYK | Wspólnie ze Stowarzyszeniem Z Siedzibą w Warszawie byliśmy współorganizatorami seminarium w Kamieńczyku, będącego częścią projektu organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury (ówcześnie Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) - "Muzeum prywatne" || więcej...
  • KONFERENCJA | WARSZAWA | Udział w I Kongresie Antropologicznym (referat wyłożony) z referatem "Muzea prywatne. Badanie nowej przesztrzeni kulturowej - raport i refleksje"
  • KONFERENCJA | WARSZAWA | Konferencja "Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce - szanse i problemy" współorganizowana z Katedrą Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie || więcej...
  • PREZENTACJA | WARSZAWA | Podczas cyklicznej imprezy Metamuseum (nr 5), organizowanej przez Zuzannę Stańską (Moiseum) prezentowaliśmy wyniki naszych badań || więcej...
  • KONFERENCJA | KIELCE | Opowiedzieliśmy o badaniach oraz wzięliśmy udział w dyskusji panelowej podczas VIII Dorocznej Konferencji Forum Edukatorów Muzealnych

 2012 
  • PREZENTACJA | WROCŁAW | Prezentacja badań muzeów prywatnych podczas Wszechnicy Kulturoznawczej, organizowanej przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Kulturoznawczego we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa UWr
  • SEMINARIUM | WARSZAWA | Współorganizacja wraz ze stowarzyszeniami: Pracownia Etnograficzna i Archipelagi Kultury spotkania "Pogranicza muzealnictwa", podczas którego przedstawiliśmy wstępne refleksje i wyniki badań