raport


Przedstawiamy raport pt. „Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Raport z badań”, który powstał dzięki dofinansowaniu w programie „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badania przeprowadziliśmy między marcem a listopadem 2012 roku na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz w przestrzeni internetowej obejmującej omawiane zagadnienia i miejsca.

Głównym celem badań pozostawało uzyskanie wiedzy i zrozumienie współczesnych praktyk kulturowych, związanych z żywiołowo zakładanymi prywatnymi muzeami w Polsce. Dążyliśmy do pozyskania możliwie pełnej dokumentacji tego zjawiska w trzech zasadniczych wymiarach:

  • diagnozy procesu tworzenia, organizowania i funkcjonowania prywatnych muzeów,
  • charakterystyki prywatnej działalności muzealniczej i różnych aspektów z nią związanych,
  • analizy recepcji prywatnych muzeów w lokalnych i ponadlokalnych środowiskach, rozpatrując konteksty społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.


Podmiotem raportu są ludzie prowadzący własne muzea, najczęściej jednoosobowo i pomimo niesprzyjających okoliczności prawnych, ekonomicznych i społecznych. Tworzą w praktyce prywatne mini instytucje kultury, daleko wybiegające poza schematy i przyzwyczajenia związane z działalnością „klasycznego” muzeum.

Patronat medialny: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Kujawsko-Pomorskie


     

>> RAPORT DO POBRANIA (PDF) - JĘZYK POLSKI

>> RAPORT DO POBRANIA (PDF) - JĘZYK ANGIELSKI