9/12/2013

Kamieńczyk: Seminarium "Muzeum prywatne"


W Kamieńczyku nad Liwcem 12 i 13 października 2013 roku odbędzie się wydarzenie niezwykłe, nie tylko dla muzealników, ale wszystkich animatorów kultury w Polsce. Spotkanie, prowokacyjnie zatytułowane „Muzeum Prywatne", będzie próbą wywołania poważnej dyskusji, eksperymentem integracyjnym dla różnych, często odległych od siebie środowisk oraz zdecydowanym zwróceniem uwagi na fenomen tworzenia muzeów prywatnych w Polsce.

Żywiołowe powstające muzea prywatne i równolegle głębokie przemiany w kolejnych publicznych muzeach, wywołują coraz większe zainteresowanie artystów, naukowców i samorządów. Spotkanie w prywatnym Muzeum Etnograficznym i Historycznym w Kamieńczyku zainicjowało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, prowadzące od kilku lat program „W stronę nowoczesnego muzeum" (http://www.nowoczesnemuzeum.pl). Bezpośrednią inspiracją stał się raport z badań muzeów prywatnych przygotowany w 2012 roku przez Fundację Ari Ari (http://muzeaprywatne.blogspot.com/p/do-pobrania.html), wspierany przez Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie", W Kamieńczyku spotkają się przedstawiciele mazowieckich muzeów prywatnych i państwowych oraz naukowcy i artyści. Mają dyskutować o wszystkim, co dotyczy współczesnej działalności muzealnej. Jednocześnie wezmą udział w eksperymentalnych warsztatach artystycznych, prowokujących do współpracy i integrowania środowiska muzealniczego. Szereg propozycji animacyjnych skierowany zostanie także do mieszkańców miasteczka nad Bugiem.

Spotkanie zatytułowane "Muzeum Prywatne" będzie próbą zwrócenia większej uwagi w Polsce na fenomen tworzenia muzeów i kolekcji prywatnych. Zjawisko to często jeszcze lekceważone, marginalizowane, dla części z obserwatorów tytułowe prywatne mini instytucje nie zasługują nawet na nazwę "muzeum". Niejako w odpowiedzi, znakomity antropolog kultury - profesor Wojciech Burszta, recenzując raport z badań muzeów prywatnych, napisał: "Rzecz nie w nazewnictwie, ale w rozszerzeniu rozumienia społeczeństwa obywatelskiego poprzez przyznanie jednostkom prawa do ekspresji własnych pasji, poza formalnymi placówkami kulturalnymi."

Nieprzypadkowe na miejsce debaty wybrano prywatne muzeum p. Henryka Słowikowskiego, powszechnie nazywane Skansenem Flisactwa w Kamieńczyku. Udział w dwudniowym spotkaniu zapowiedzieli muzealnicy, prowadzący od wielu lat swoje muzea oraz specjaliści praktykujący i teoretyzujący w zakresie działalności muzealnej. Seminarium ma być zdarzeniem dynamicznym, nieprzewidywalnym i równie żywiołowym jak prywatne muzealnictwo. Obok dyskusji uporządkowanych w specjalistyczne zagadnienia, prowadzone będą treningi komunikacji i reklamy, warsztaty organizowania ekspozycji i przestrzeni muzeum oraz animacje wyrastające z nurt sztuki site-specific, czyli dziedziny odnoszącej się do miejsca oraz community arts, czyli sztuki społecznie zaangażowanej. Spotkania i warsztaty pt. Muzeum Prywatne mają charakter otwarty, większość z przewidzianych działań odbywać się będzie na terenie Muzeum Etnograficznego i Historycznego oraz na kamieńczykowskim rynku.

Koordynator: Marcin Śliwa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, m.sliwa@mckis.waw.pl

Organizator: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Partnerzy: Fundacja Ari Ari, Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz